Πολιτικές Ξενοδοχείου

Γραπτή Δήλωση Κοινοτικής Πολιτικής

Αποτελεί δέσμευση για το ξενοδοχείο PNOE BREATHING LIFE η εξασφάλιση της απαιτούμενης προσοχής στο τρόπο με τον οποίο η επιχειρησιακή του λειτουργία επιδρά στην τοπική κοινωνία και στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Όλοι εμείς στο ξενοδοχείο PNOE BREATHING LIFE εξασφαλίζουμε ότι η επιχειρησιακή λειτουργία του ξενοδοχείου έχει θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και όπου είναι δυνατόν, με σκοπό την ελαχιστοποίηση ή και την εξάλειψη αρνητικών επιπτώσεων.

Οι πρωτεύοντες στόχοι της κοινοτικής πολιτικής του ξενοδοχείου είναι οι παρακάτω:

Πιστοποίηση

Με σκοπό την προσαρμογή στα διεθνή κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και της ευημερίας του προσωπικού, έχουμε θέσει ως στόχο για το έτος 2023 την πιστοποίηση με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2018) και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO22000:2018), καθώς και την τήρηση των απαιτήσεων του προγράμματος Γαλάζια Σημαία.

Προώθηση Υπεύθυνου Τουριστικού Προϊόντος στην περιοχή

Πραγματοποιείται καθαρισμός της παραλίας και του περιβάλλοντος χώρου του ξενοδοχείου. Δίνουμε την ευκαιρία απασχόλησης σε εκπαιδευόμενους σπουδαστές τουριστικών σχολών.

Αγορές

Εξασφαλίζοντας ότι η ποιότητα του προϊόντος ή οι εμπορικοί σκοποί δεν τίθενται σε κίνδυνο στοχεύουμε στην αγορά και την προώθηση προϊόντων από την τοπική περιοχή. Αυτό θα βοηθήσει στην μείωση των εκπομπών αεριών διοξειδίου του άνθρακα καθώς θα μειωθούν οι αποστάσεις μεταφοράς.

Εργαζόμενοι

Το ξενοδοχείο αναγνωρίζει τη σημασία της πρόσληψης προσωπικού από άτομα της τοπικής κοινότητας, κατανοώντας ότι με αυτό τον τρόπο το μεγαλύτερο μέρος των μισθών θα ξοδευτούν τοπικά, παρέχοντας έτσι επιπλέον οικονομικό όφελος στις επιχειρήσεις της τοπικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζεται η μακροπρόθεσμη σημασία της παραμονής των κατοίκων της τοπικής κοινότητας εντός αυτής, περιορίζοντας την αναζήτηση ευκαιριών εργασιακής απασχόλησης σε άλλες περιοχές. Πιστεύουμε ότι αυτή η πολιτική βοηθάει στη διατήρηση του ζωτικού κοινοτικού οικοδομήματος το οποίο και διαμορφώνει μέρος του δικού μας μοναδικού τουριστικού προϊόντος στο ξενοδοχείο PNOE BREATHING LIFE.

Δωρεές και Φιλανθρωπίες

Αποτελεί πολιτική του ξενοδοχείου PNOE BREATHING LIFE να προσφέρονται προϊόντα όπως έπιπλα, λευκά είδη (λινά κλπ) σε τοπικούς οργανισμούς που πιθανόν να επωφεληθούν από τη χρήση τους, όταν πλέον αυτά δεν είναι κατάλληλα για χρήση εντός του ξενοδοχείου. Δωρίσαμε λινά, πετσέτες, σαπούνια και άλλα, στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου, στο γηροκομείο Ιδρύματος Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού, καθώς και στον δήμο Ανωγείων για τους άπορους του Δήμου. Επίσης, πραγματοποιήθηκε δωρεά πλήρους σειράς οργάνων γυμναστηρίου στον Δήμο Ανωγείων καθώς και έπιπλα όπως καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες και ντουλάπες στους Πυροσβεστικούς σταθμούς Ηρακλείου και δήμου Ανωγείων. Ακόμα πραγματοποιήσαμε βάψιμο εσωτερικά και εξωτερικά των Ιερών ναών Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ, και Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Καρτερό, καθώς καλλωπίσαμε και τον εξωτερικό χώρο και τον κήπο τους.

Επιπλέον, μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, από την πρώτη στιγμή, ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές και δωρίσαμε παπλώματα και μαξιλάρια στους σεισμόπληκτους κατοίκους της περιοχής.

Η πολιτική θα επανεξετάζεται ετησίως για την συνεχή καταλληλότητα της.

Ο Διευθυντής

1/10/2023