Πολιτικές Ξενοδοχείου

Πολιτική Περιβάλλοντος

Όραμα του Pnoe Breathing Life είναι να παραμείνουμε πιστοί στη παράδοση της ελληνικής φιλοξενίας και βασισμένοι στα καθορισμένα πρότυπα λειτουργίας του ISO 14001, να προσφέρουμε στους πελάτες μας μέσα από επαγγελματικό και φιλικό προσωπικό, ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες, οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται, βελτιώνονται και προστατεύουν το περιβάλλον.

Η Πολιτική Περιβάλλοντος περιλαμβάνει:

την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας με στόχο τη μείωση ή και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων
την δραστηριοποίηση με κάθε δυνατό τρόπο προς την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης
την εξασφάλιση άνετης και ήσυχης διαμονής των πελατών στον χώρο του ξενοδοχείου
τη διατήρηση άριστης κατάστασης των εγκαταστάσεών μας και της λειτουργίας του εξοπλισμού μας.
τη δημιουργική αλληλεπίδραση με τους τοπικούς φορείς και συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες

Όλοι εμείς: η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο Pnoe Breathing Life, πιστεύονται στη συνεχή βελτίωση, δεσμευόμαστε τα παρακάτω, τα οποία συνιστούν την Πολιτική Περιβάλλοντος της επιχείρησης:

 

Να εφαρμόζουμε πιστά και να βελτιώνουμε συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2018.
Να πραγματοποιούμε δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, την ορθή διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων και τη μείωση και ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων
Να διατηρούμε την καλή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
Να προστατεύουμε την παραλία και την ποιότητα των νερών
Να συμμορφωνόμαστε με κάθε νομοθετική ή άλλη απαίτηση στην οποία εμπίπτουν οι δραστηριότητες της επιχείρησης μας.

 

Για να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω:

Συνεργαζόμαστε με τους γειτονικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής
Ενημερώνουμε όλους τους φορείς της περιοχής για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί η ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους.
Εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο το προσωπικό του ξενοδοχείου με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Ενημερώνουμε τους πελάτες για τις περιβαλλοντικές δράσεις της ξενοδοχειακής μονάδας, με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους.
Χρησιμοποιούμε μόνο πρώτες ύλες άριστης ποιότητας και αξιολογούμε τους προμηθευτές μας.
Συντηρούμε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση και προλαμβάνουμε τα όποια προβλήματα.
Σε συνεργασία με τον Δήμο Χερσονήσου, στειρώνουμε και περιθάλπουμε τα αδέσποτα ζώα της περιοχής μας εντός των ορίων των δυνατοτήτων μας.

Το προσωπικό σε όλα τα κλιμάκια της επιχείρησης είναι ενήμερο για την Πολιτική Περιβάλλοντος της Επιχείρησης και  συμβάλει στην Υλοποίησή της.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης Δεσμεύεται να υποστηρίξει την εφαρμογή της Πολιτικής.

 

Η Διοίκηση

01/10/2023